شادی روح شهید حسین‌ لشگری صلوات


🌹 باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد!
📌 خاطره‌ای از 18 سال اسارت سیدالاسراء، شهید سرلشگر خلبان حسین لشگری، اولین اسیر ایرانی در جنگ تحمیلی بود و آخرین اسیری که آزاد شد!!!
🔸 وقتی بازگشت از او پرسیدند: این همه سال انفرادی را چگونه گذراندی؟ او گفت: برنامه ریزی کرده بودم و هرروز یکی از خاطرات گذشته‌ام را‌ مرور می‌کردم.
🔸 سالها در سلولهای انفرادی بود و با کسی ارتباط نداشت و
⚪️ قرآن را کامل حفظ کرده بود،
⚪️ زبان انگلیسی می‌دانست
⚪️ برای 26 سال نماز قضا خوانده بود.
🔸 حسین می گفت: از هیجده سال اسارتم ده سالی که تو انفرادی بودم سالها با یک “مارمولک” هم صحبت میشدم!
🔸 بهترین عیدی که این 18 سال اسارت گرفتم، یک نصفه لیوان آب یخ بود! عید سال 74 بود. سرباز عراقی نگهبان یک لیوان آب یخ می‌خورد می‌خواست باقی مانده آن را دور بریزد، نگاهش به من افتاد. دلش سوخت و آن را به من داد، من تا ساعتها از این مسئله خوشحال بودم.
🔸 این را هم بگویم که من مدت 12 سال (نه 12روز یا 12 ماه) در حسرت دیدن یک برگ سبز و یک منظره بودم. حسرت 5 دقیقه آفتاب را داشتم…
🌹 شادی روح شهید حسین‌ لشگری صلوات

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.