قدرت واقتدار


🔴 بنازم به این حرفت سردار.
🔹 قابل توجه آقایان مدعی مذاکره 😏

درمان سرطان


شایع ترین سرطانهادرجهان به ترتیب عبارتند از
👈 ریه: پیشگیری باکلم بروکلی
👈 سینه: پیشگیری با چای سبز
👈 روده بزرگ:پیشگیری باسیر
👈 پروستات:پیشگیری با گوجه
👈 معده:پیشگیری با زنجبیل

هل


💕لاغری و چربی سوزی با دانه هل

☕ اضافه کردن یک تا 2 دانه هل به چای روزانه می تواند

🔘 ✨به کاهش تجمع چربی ها بخصوص در ناحیه شکنم و افزایش سرعت شکسته شدن سلول های آنها کمک کند

رهبرم 


اتمام_حجت های رهبری به طور خلاصه☝️

احسنت بر حیای شما


⬅️مقام معظم رهبری: 😍
من سجده‌ی شکر به جا آوردم که شما با چادر روی سکو رفتید.☺️👍

⬅️مسئولین فدراسیون جودو: 😒
این کار شما، برای ما خیلی بد شده است! 😔

 
دانلود نرم افزارهای قبله نما