آرشیو برای: "آذر 1401"

پندانه 

#پندانه تعریف‌ها و انتقادهایى که از تو می‌شود، هر دو را بپذیر؛ براى رشد یک گل، هم خورشید لازم است و هم باران. بیشتر »

پندانه

#پندانه ✍ هم‌نشینی اثر دارد زغال‌های خاموش را کنار زغال‌های روشن می‌گذارند تا روشن شود. چون هم‌نشینی اثر دارد. ما هم مثل همان زغال‌های خاموشیم. اگر کنار افرادی روشن بنشینیم که گرما و حرارت دارند، مثل آن‌ها نور و حرارت و گرما پیدا می‌کنیم. پس همیشه آدمی… بیشتر »