کلید واژه: "."

⚡️آیت الله سیستانی⚡️

⚡️آیت الله سیستانی⚡️ ✅ اگر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آسیب ببیند، دیگر اثری ازتشیع باقی نخواهد ماند و اگرمویی ازسر آیت_الله_خامنه_ای کم بشود، عمامه از سرما میرود بیشتر »