ادعای واهی


بعضی ها پیشرفت های کشور راکه مورد تایید دستگاه های بین المللی است را انکار میکنند
نخیر پیشرفت های کشور واقعی است
ما در نانو،سلول های بنیادی،هسته ای،زیست فناوری وبخش های مختلفی از پزشکی پیشرفت کرده ایم

پیام رهبرم


اینکه الان در فضای مجازی معمول شده به همدیگر بدگویی کنند،تهمت بزنند،یک ضعف کوچک را بزرگ کنند،آبروی مومن را بریزند که خب چیز خیلی بدی است که باید جلویش گرفته شود
این با تربیت معنوی ممکن است

از خوبای دهه شصت


از خوبای دهه شصت 😍 😍 😍

صف اول 


🔹️آنچه باعث شده تحریم شود طاقت‌سوز
🔹️اقتصادی‌ است که وابسته به نفت است هنوز
🔸️نفت ما جوهر امضا شدن تحریم است
🔸️نفت ما خونِ دوباره به تن تحریم است
📝 بخشی از شعرخوانی امروز میثم مطیعی پیش از اقامه نماز عید

بصیرت مطیعی 


#صف_اول
🔹️زان هیاهو چه به جا مانده به غیر از اسمش
🔹️جسدی مانده ز برجام و ز روح و جسمش

🔸️بوی فاسدشدنش نیز بلند است بلند
🔸️اُدکلن‌های اروپایی اگر بگذارند
📝 متن کامل شعرخوانی امروز آقای مطیعی 👇